หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา โปรโมชั่น สมัครสมาชิก ติดต่อเรา
     
    

   หัวข้อวิชาทำแบบทดสอบออนไลน์

        1.วิชาจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่1

      2.วิชาจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่2

      3.วิชาจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่3

      4.วิชาความรู้ทั่วไป

      5.วิชาหลักการประกันภัย

      6.วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่1

      7.วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่2

      8.วิชาพระราชบัญญัติ พ.ศ.2535 ( แก้ไข พ.ศ.2551 )

      9.วิชาประกันภัยทางทะเล ชุดที่1

     10.วิชาประกันภัยทางทะเล ชุดที่2

     11.วิชาประกันอัคคีภัย ชุดที่1

     12.วิชาประกันอัคคีภัย ชุดที่2

     13.วิชาประกันภัยเบ็ดเตล็ด

     14.วิชาประกันภัยรถยนต์ ชุดที่1 

     15.วิชาประกันภัยรถยนต์ ชุดที่2


 


     
เว็บไซต์ จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ.ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก. (ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ) 
ที่อยู่บริษัทฯ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย เขตบองบอน กทม. 10150 
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ : 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com
 
  
view