สมัครสอบใบอนุญาตนายหน้า

และสมัครอบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า


ศรีกรุงโบรคเกอร์ เป็นโบรคเกอร์ประกันภัยทำธุรกิจให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยซึ่งมีสาชิกนายหน้าประกันภัยเป็นจำนวนมาก จึงให้บริการจัดสอบและจัดอบรมใบอนุญาตนายหน้าแก่สาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ทั้งนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ข้อสำคัญ การจัดสอบและการจัดอบรมใบอนุญาตไม่ใช่ธุรกิจหลักแต่เป็นบริการเสริมให้กับสมาชิก จึงไม่ได้จัดสอบและจัดอบรมทุกเดือน โดยความถี่จะมากน้อยขึ้นกับฐานข้อมูลสมาชิกในพื้นที่ของแต่ละสาขา สมาชิกทุกคนจึงต้องวางแผนล่วงหน้าและติดตามข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มอยู่เสมอ มีเปิดสอบหรือเปิดอบรมเมื่อไหร่ให้รีบจองทันที


การจองสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์

ค่าสอบครั้งละ 700 บาท
ค่าติวสอบครั้งละ 50 - 100 บาท แล้วแต่สาขา ไม่บังคับติว
ช่องทางติดตามข่าวการเปิดสอบ ไลน์กลุ่มของทีม
สถานที่สอบ สถาบันการศึกษาในพื้นที่

ระยะเวลาแนะนำในการวางแผนสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ประมาณ 3 เดือนขึ้นไป หากเราไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางไปสอบที่จังหวัดอื่นจะหาที่สอบได้ง่ายขึ้น แต่หากมีข้อจำกัดว่าจะต้องสอบในจังหวัดตนเองเท่านั้น แนะนำให้วางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน - 1 ปี

การจองอบรบใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์

ค่าอบรม ขอรับ / ต่อ 1 / ต่อ 2 / ต่อ 3 ครั้งละ 1,200 บาท
ค่าอบรม ต่อ 4 ครั้งละ 800 บาท เก็บชั่วโมงได้ 6 ชั่วโมง สามารถใช้ผลอบรมได้กับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย และใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต
ช่องทางติดตามข่าวสารการเปิดอบรม ไลน์กลุ่มของทีม
สถานที่อบรม สำนักงานสาขา ศรีกรุงโบรคเกอร์ในจังหวัดนั้น ๆ

ระยะเวลาแนะนำในการวางแผนอบรมใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ประมาณ 3 เดือนขึ้นไป แต่หากเราติดข้อจำกัดในการเดินทาง สามารถเลือกอบรมออนไลน์กับสถาบันอื่น ๆ ที่จัดอบรมออนไลน์ได้


ตอบข้อซักถาม

ทำไมการสอบกับศรีกรุงโบรคเกอร์จึงราคาสูงกว่าของ คปภ

บริการจัดสอบของศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นเพียงบริการเสริมอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกไม่ได้ใช้ในการแสวงหาผลกำไร การจัดสอบแต่ละครั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบและค่าเช่าสถานที่สถาบันการศึกษา ซึ่งแตกต่างจากการสอบกับ คปภ โดยตรงที่มีเพียงค่าธรรมเนียมการสอบ

ถ้าสอบไม่ผ่านจะสอบใหม่ต้องเสียค่าสอบอีกครั้งหรือไม่

ค่าใช้จ่ายในการสอบของทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นของ คปภ โดยตรง หรือการสอบกับศรีกรุงโบรคเกอร์ เป็นค่าใช้จ่ายต่อการสอบ 1 ครั้งทั้งสิ้น นั่นหมายความว่าหากเราสอบไม่ผ่านแล้วต้องจองสอบใหม่จำเป็นจะต้อเสียค่าใช้จ่ายใหม่

สอบกับ คปภ กับสอบกับศรีกรุงโบรคเกอร์แตกต่างกันอย่างไร

การสอบทุกช่องทางได้รับการกำกับโดย คปภ ใช้ข้อสอบเดียวกัน ดังนั้นไม่ว่าจะสอบผ่านช่องทางไหนเราใช้คุณภาพมาตาฐานเดียวกัน ได้สิทธิ์ในการถือใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยไม่แตกต่างกัน

สามารถการันตีได้หรือไม่ว่าสอบกับศรีกรุงโบรคเกอร์จะสอบผ่าน 100%

การสอบอยู่ที่ความสามารถและการเตรียมตัวของเราเอง ทุกช่องทางการสอบกำกับโดย คปภ ข้อสอบเป็นของ คปภ และมีการสุ่มข้อสอบที่แต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกัน แต่หากสอบกับศรีกรุงโบรคเกอร์จะมีคอร์สติวสอบเพื่อเสริมทักษะให้เราก่อนสอบด้วย

ต้องสอบผ่านก่อนแล้วจึงอบรมขอรับใบอนุญาตใช่หรือไม่

การสอบและการอบรมขอรับใบอนุญาตเป็นคนละส่วนกัน เราสามารถทำทั้ง 2 อย่างไปพร้อมกันได้เลย เพราะแต่ละส่วนต้องใช้ระยะเวลาในการจองและทำให้เรียบร้อย หากเราสอบผ่านแล้วผลสอบสามารถใช้งานได้ 2 ปี ส่วนผลการอบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยสามารถใช้ได้ 1 ปี

ผู้สนใจสร้างรายได้เสริมกับอาชีพนายหน้าประกันภัยต้องทำอย่างไร

ผู้สนใจสอบหรืออบรมใบอนุญาต แต่ไม่ได้สนธุรกิจต้องทำอย่างไร


สมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์แค่สอบหรืออบรมจะต้องติดสังกัดหรือไม่

การสมัครสมาชิกเป็นเพียงการสมัครเพื่อรับสิทธิ์ที่สมาชิกได้รับ ไม่ได้มีเงื่อนไขการติดสังกัด หรือการบังคับต้องส่งงานใด ๆ ทั้งสิ้น หลังจากสอบแล้วเราทุกคนจะได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยอิสระ 

ถ้าหากเราทำอาชีพนายหน้าอิสระเราสามารถใช้ใบอนุญาตของเราได้กับทุกช่องทางที่เค้าเปิดรับ แต่หากเราเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานใด ๆ ที่ต้องใช้ใบอนุญาต เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร เมื่อเรายื่นใบอนุญาตให้กับหน่วยงาน เราก็จะติดสังกัดนั้น ๆ ทันที สามารถใช้ใบอนุญาตกับหน่วยงานของเราเพียงที่เดียว ไม่สามารถใช้งานกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ครับ

สมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ต้องทำอย่างไร

ศรีกรุงโบรคเกอร์บริหารธุรกิจด้วยระบบ MGM หรือ Member Get Member สามารถสมัครสมาชิกกับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ทั่วประเทศ การสมัครสมาชิกสมัครด้วยการซื้อประกันอุบัติเหตุสำหรับสมาชิก ราคาเริ่มต้น 200 บาท ความคุ้มครองเริ่มต้น 100,000 บาท ประกันอุบัติเหตุมีความคุ้มครอง 1 ปี

เคยเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์แล้วต้องสมัครใหม่หรือไม่

หากเคยเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์แล้วไม่ต้องสมัครใหม่ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบและการอบรมใบอนุญาตได้จากกลุ่มของทีมงานเราได้เลยครับ

สิทธิพิเศษเมื่อสมัครสมาขิกกับสายงาน TIP / BIG