ผ่อนบัตรเครดิต 0%

ศรีกรุงโบรคเกอร์มีรูปแบบการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตที่หลากหลาย ทั้งช่องทางการผ่อนกับศรีกรุงเอง หรือการผ่อนโดยตรงกับบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มทางเลือกที่ประหยัดเงินที่สุดให้กับลูกค้าของศรีกรุงโบรคเกอร์
ความพิเศษของโปรผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตของศรีกรุงโบรคเกอร์ คือ สามารถชำระเบี้ยในรูปแบบเงินผ่อน แต่ส่วนลดสมาชิกยังได้เต็มร้อยเหมือนกับการชำระด้วยการโอนเงิน

รูปแบบที่ 1 ผ่อนบัตรเครดิต 0% 
โปรโมชั่นผ่อนบัตรเครดิต 0% (เฉพาะงานต่ออายุ) สำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 3,  5 (2+ 3+) และประกันสุขภาพ ทุกบริษัทประกันภัย
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567


เงื่อนไข

1.ต้องเป็นบัตรผู้เอาประกันภัยหรือบัตรที่นามสกุลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
(บัตรผู้เอาประกันภัยที่เปลี่ยนนามสกุลต้องมีหลักฐานแนบทุกครั้ง)
2.ลูกค้านิติบุคคล ต้องเป็นบัตรกรรมมการที่มีชื่อในหนังสือรับรองเท่านั้น
(แนบหนังสือรับรองไม่เกิน 6 เดือน)
3.ยอดผ่อนขั้นต่ำ 1,000 บาท ขึ้นไป / งวด / เลขอ้างอิง
4.กรณีไม่เข้าเงื่อนไขจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัทกำหนด
5.พ.ร.บ. ไม่สามารถผ่อนได้
6.เจ้าหน้าที่จะส่งลิ้งค์ผ่อนชำระบัตรเครดิตให้เมื่อต้องชำระค่าประกันภัย
7.สำหรับวิริยะประกันภัยและธนชาต ทำรายการผ่านช่องทางเมล์ออเดอร์ (ยื่นเอกสารตัดบัตร) ของบริษัทประกันเท่านั้น


รูปแบบที่ 2 ชำระผ่านบัตรเครดิตเต็มจำนวน
ชำระผ่านบัตรเครดิตเต็มจำนวน สำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 3,  5 (2+ 3+) และประกันสุขภาพ ได้ทุกบริษัทประกันภัย ยินดีรับบัตรทุกธนาคาร
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567


เงื่อนไข

1.ต้องเป็นบัตรผู้เอาประกันภัยหรือบัตรที่นามสกุลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
(บัตรผู้เอาประกันภัยที่เปลี่ยนนามสกุลต้องมีหลักฐานแนบทุกครั้ง)
2.ลูกค้านิติบุคคล ต้องเป็นบัตรกรรมมการที่มีชื่อในหนังสือรับรองเท่านั้น
(แนบหนังสือรับรองไม่เกิน 6 เดือน)
3.ยอดรูดขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เลขอ้างอิง
4.กรณีไม่เข้าเงื่อนไขจะเสียค่าธรรมเนียม 1.90%
5.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับ พ.ร.บ. ได้
6.สำหรับวิริยะประกัภัย ทำรายการผ่านช่องทางเมล์ออเดอร์ (ยื่นเอกสารตัดบัตรเครดิต) ของบริษัทประกันเท่านั้น


โปรแกรมคำนวณยอดนำส่ง 
**กรณีตัดบัตรเครดิตด้วยยอดหักค่าคอม
http://srikrungbroker.com/calculate.php 

รูปแบบที่ 3
โปรโมชั่นเฉพาะบริษัทประกันภัยเป็นการชำระไปยังบริษัทประกันภัยโดยตรง (สามารถใช้ได้ทั้งงานใหม่ / งานโอนโค้ด / งานต่ออายุ)

ประเภทงานที่เข้าเงื่อนไข "งานใหม่"
1 ซื้อประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นปีแรก
2 เป็นงานเดิมของศรีกรุงโบรคเกอร์ แต่เปลี่ยนประเภทประกันภัย หรือเปลี่ยนบริษัทประกันภัย
3 เป็นงานโอนโค้ดมาจากผู้จำหน่ายรายอื่น


บริษัทที่รับงานใหม่มีทั้งหมด 7 บริษัท
บริษัทที่ต้องชำระผ่านการส่งเอกสาร Mail Order

1 ธนชาตประกันภัย
2 วิริยะประกันภัย
3 กรุงเทพประกันภัย

บริษัทที่ชำระผ่านลิ้งค์ตัดบัตรเครดิต

4 แอกซ่าประกันภัย
5 เมืองไทยประกันภัย
6 อลิอันช์ประกันภัย
7 คุ้มภัยโตเกียวมารีน

โปรโมชั่นผ่อนบัตรเครดิตของ ธนชาตประกันภัยโปรโมชั่นผ่อนบัตรเครดิตของ วิริยะประกันภัย


โปรโมชั่นผ่อนบัตรเครดิตของ กรุงเทพประกันภัย


โปรโมชั่นผ่อนบัตรเครดิตของ แอกซ่าประกันภัย


โปรโมชั่นผ่อนบัตรเครดิตของ เมืองไทยประกันภัย


โปรโมชั่นผ่อนบัตรเครดิตของ อลิอันซ์ประกันภัย


โปรโมชั่นผ่อนบัตรเครดิตของ คุ้มภัยโตเกียวมารีนโปรโมชั่นผ่อนบัตรเครดิตของ AIGโปรโมชั่นผ่อนบัตรเครดิตของ เทเวศประกันภัย