ผ่อนเงินสด 0%

ศรีกรุงโบรคเกอร์จัดเต็มโปรโมชั่น กับผ่อนเงินสด 0% นานถึง 12 เดือนกันไปเลยไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้
*ผ่อนกับ Lucky Leasing บริษัทที่ทำธุรกิจการเงินในเครือศรีกรุง


เงื่อนไขการให้ระยะเวลาการผ่อน และผลประโยชน์สมาชิก
1.ระยะเวลาการผ่อนยาวนานเท่ากับผลประโยชน์ของสมาชิกที่บริษัทประกันภัยให้สูงสุดไม่เกิน 12 งวด* 
2.สามารถหักส่วนลดสมาชิกได้ก่อนคิดยอดผ่อนชำระ
3.มีค่าธรรมเนียนมการผ่อนรายการละ 2% และดอกเบี้ยเงินผ่อนเดือนละ 1% หักจากส่วนลดสำหรับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์
4.สูตรในการคำนวณยอดผ่อนคือ
ยอดผ่อนต่อเดือน = (เบี้ยประกันภัย - ส่วนลดสมาชิก + ค่าธรรมเนียม 2% + (ดอกเบี้ย 1% x จำนวนเดือน)) / จำนวนเดือน 
5.ยอดชำระรวม "หลัง" หักผลประโบชน์สำหรับสมาชิกบวกค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย จะไม่เกินเบี้ยประกันภัยที่แสดงในตาราง เท่ากับเป็นการผ่อนเงินสดดอกเบี้ย 0%
6.ระยะเวลาผ่อนสั้นยาวแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับส่วนลดสำหรับสมาชิก
7.ผ่อนสั้นได้ลดราคา ผ่อนยาวได้ดอกเบี้ย 0%

*ตรวจสอบผลประโยชน์ของสมาชิกในแต่ละเดือนกับเจ้าหน้าที่ศรีกรุงโบรคเกอร์
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ดอกเบี้ยในการผ่อนสมาชิกไม่ต้องจ่าย โดยหักจากผลประโยชน์ส่วนลดสำหรับสมาชิก
ค่าดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน


ระยะเวลาผ่อน
2-12 เดือน สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ส่วนลดสำหรับสมาชิก เช่น

ตัวอย่างที่ 1
1.ได้รับส่วนลดสมาชิก 5% 
2.ผ่อนได้สูงสุด 3 เดือน
3.ค่าธรรมเนียม 2% + ค่าดอกเบี้ย 3% (เดือนละ 1%) = 5%
4.รวมผลประโยชน์ที่เหลืออยู่ คือ 5% - 2% - 3% = 0%
5.เท่ากับการผ่อนเงินสดดอกเบี้ย 0% 3 เดือน

ตัวอย่างที่ 2
1.ได้รับส่วนลดสมาชิก 12% 
2.ผ่อนได้สูงสุด 10 เดือน
3.ค่าธรรมเนียม 2% + ค่าดอกเบี้ย 10% (เดือนละ 1%) = 12%
4.รวมผลประโยชน์ที่เหลืออยู่ คือ 12% - 2% - 10% = 0%
5.เท่ากับการผ่อนเงินสดดอกเบี้ย 0% 10 เดือน

ตัวอย่างที่ 3
1.ได้รับส่วนลดสมาชิก 12% 
2.ผ่อนได้สูงสุด 10 เดือน แต่เลือกผ่อนเพียง 4 เดือน
3.ค่าธรรมเนียม 2% + ค่าดอกเบี้ย 4% (เดือนละ 1%) = 6%
4.รวมผลประโยชน์ที่เหลืออยู่ คือ 12% - 2% - 4% = 6%
5.เท่ากับการผ่อนเงินสดดอกเบี้ย 0% 4 เดือน ในยอดที่หักส่วนลดสมาชิกให้แล้ว 6%

*ตรวจสอบโปรผ่อนเงินสดกับเจ้าหน้าที่ก่อนโอนเงิน

**เงื่อนไข ที่สมาชิกต้องทราบ
1.เฉพาะงาน Motor รหัส 110 และ 320 จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
2.ชื่อผู้ทำสัญญา ต้องตรงกับชื่อผู้เอาประกัน และชื่อในทะเบียนเล่ม
3.ต้องได้รับเอกสารสินเชื่อฉบับจริงก่อนถึงจะแจ้งงานเข้าระบบได้ (ส่งทางไปรษณีย์ หรือมาส่งที่สาขา)
4.เคสผ่อนคุ้มครองถัดไปอีก 1 วัน เช่น ได้รับเอกสารและแจ้งงาน วันที่ 1 จะเริ่มคุ้มครอง วันที่ 2
5.ลูกค้าต้องรับสายเบอร์ขึ้นต้นด้วย 02 จากฝ่ายการเงิน เพื่อตรวจสอบอนุมัติสินเชื่อ หากไม่รับสายงานจะยังไม่อนุมัติ ?ความคุ้มครองยังไม่เกิด?
6.ลูกค้าไม่รับสายต้องยกเลิกเพื่อคีย์งานใหม่ ความคุ้มครองเลื่อนออกไปอีก 1 วันถัดไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะสามารถติดต่อลูกค้าได้
7.เบอร์โทรศัพท์ต้องเป็นเบอร์ผู้เอาประกันเท่านั้น และต้องผู้เอาประกันรับสายเท่านั้นงานถึงจะอนุมัติ
8.ผู้เอาประกันไม่รับทราบเงื่อนไขสินเชื่องานไม่อนุมัติ
9.เลยดิวชำระ มีค่าปรับ 200 
10.หากเลยเกิน 7 วัน กรมธรรม์โดนถอน หากต้องการดึงกรมธรรม์คืนมีค่าดึงงาน 300 บาท
11.มี SMS แจ้งเตือน ทุกเดือน แม้จะชำระค่างวดมาแล้วล่วงหน้า SMS ก็ยังถูกส่งไป อัติโนมัติไม่ต้องตกใจ หรือกังวล
12.มีบิลเปย์เม้นสามารถนำไปจ่ายที่ธนาคารได้
13.กรมธรรม์ฉบับจริงจะจัดส่งให้หลังจากผ่อนหมด 2 อาทิตย์
14.ยอดเงินผ่อนคำนวณจากเบี้ยประกันภัย หลังคำนวนส่วนลดสำหรับประโยชน์สมาชิก ค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยเงินผ่อน
15.แบ่งชำระทุกงวดเท่ากัน งวดละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
16.มีค่าธรรมเนียมการผ่อน 2% (กรณีซ่อมอู่) และ 4% (กรณีซ่อมห้าง) ค่าธรรมเนียมคิดจากยอดเบี้ยประกัน โดยหักจากส่วนลดสำหรับสมาชิก 
17.หักผลประโยชน์สำหรับสมาชิก งวดละ 1% โดยหักจากส่วนลดสำหรับสมาชิก
18.เมื่อรวมค่าธรรมเนียมการผ่อน และหักผลประโยชน์สำหรับสมาชิกแล้ว ต้องไม่เกินส่วนลดสำหรับสมาชิก
19.หากมีการเคลม ระหว่างผ่อน ก็สามารถเคลมได้ตามปกติ ไม่ต้องปิดทั้งหมด 
20.สมาชิกใหม่สมัครยังไม่ถึง 6 เดือน ผ่อนได้เฉพาะงานของตนเอง ยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ผ่อนนามสกุลเดียวกัน หรือคู่สมรสได้
21..สมาชิกมีบัตรนายหน้าต้องการขายเคสผ่อน สมัครยังไม่ถึง 6 เดือนยังไม่สามารถส่งเคสผ่อนของลูกค้าได้