เกี่ยวกับเรา

บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์จำกัด ก่อตั้งโดย คุณศรีกรุง และ คุณดวงพร อรุณสวัสดี ตลอดระยะเวลา 33 ปีของความมุ่งมั่นพัฒนา บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์จำกัด จึงได้ก้าวสู่อันดับต้นๆ ของโบรคเกอร์ประกันภัย ปัจจุบันมีเบี้ยรวมกว่า 5,000 ล้านบาท มีประกันภัยชั้นนำเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 บริษัท ขยายศูนย์สาขา 48 แห่ง มีตัวแทนนายหน้ากว่า 6 แสนคนทั่วประเทศ ด้วยสโลแกน "เบี้ยถูก คุ้มครองดี บริการเยี่ยม"
คณะผู้บริหารบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์จำกัด
 1. คุณศรีกรุง อรุณสวัสดี ตำแหน่ง ประธานบริหาร
 2. คุณพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
 3. คุณนวพร อรุณสวัสดี ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
 4. คุณดวงสมร อรุณสวัสดี ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
เส้นทางการเติบโตของบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์จำกัด
 •  2533 วันที่ 27 กันยายน บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
 •  2534 ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจากกรมการประกันภัย
 • 2540 บุกตลาด พ.ร.บ. ทั่วประเทศ สร้างยอดขายให้เติบโตถึง 40 ล้านบาทต่อเดือน
 • 2552 เปิดตัวระบบ MGM (Member Get Member) ระบบสำคัญที่ช่วยให้นายหน้าทุกคนช่วยเหลือกัน และยังสร้าง Passive Income ให้กับนายหน้าด้วย
 • 2553 ขยายบริการไปยังต่างตังหวัด โดยเปิดสาขาต่างจังหวัดสาขาแรกที่จังหวัดชลบุรี
 • 2557 เริ่มดำเนินธุรกิจบริษัท SK Plus ให้บริการตรวจรถและสำรวจภัยเมื่อเกิดเหตุรถชน ช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วให้ลูกค้า
 • 2558 เปิดตัวบริษัท Lucky Leasing ให้บริการด้านสินเชื่อกับนายหน้าศรีกรุงและลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันแบบผ่อนชำระ
 • 2560 เปิดตัวบริษัท 724 Market ให้บริการด้านประกันออนไลน์ เป็นอีกช่องทางสร้างรายได้ให้กับนายหน้าศรีกรุง
 • 2560 เปิดตัวบริษัท We Can Fix บริการให้ข้อมูลเรื่องอู่ซ่อมรถยนต์ พร้อมบริการฉุกเฉิน 24 ชม.
 • 2562 เริ่มดำเนินธุรกิจบริษัท ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ จำกัด ขยายความครอบคลุมของสินค้าประกันให้มากขึ้น
 • 2567 เปิดใช้อาคารแห่งใหม่เป็นสถานที่ให้นายหน้าศรีกรุงสามารถเข้ามาใช้ทำงาน จัดสัมมนา ถ่ายทำคลิปวิดีโอได้


บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์จำกัด ได้รับรางวัล นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561-2562 และรางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลดีเด่น ประจำปี 2563-2564 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)