ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.สมุทรสาคร

95/2 หมู่ 5 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000