ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ

อาคาร โมเดิร์นกรุ๊ป ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 27 ปากเกร็ด นนทบุรี 11120