ศูนย์อบรมสอบบัตรนายหน้าครบวงจร


 • ต้องผ่านอบรมติวสอบก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบกับศรีกรุงโบรคเกอร์
 • เปิดรับอบรมจำนวนจำกัด เฉพาะสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์เท่านั้น
 • โทรจองอบรมติวสอบด้วยตัวท่านเอง
 • ระยะเวลาอบรม 1 วัน เริ่มเวลา 10.00-16.00 น.
 • เมื่ออบรมแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งวันและสถานที่สอบต่อไป


 • เอกสารประกอบอบรมขอรับบัตรนายหน้า
 • ใบสมัครขอรับบัตรนายหน้า
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร
 • จองอบรมออนไลน์==>คลิกที่นี่


 • เอกสารประกอบอบรมต่ออายุบัตรนายหน้า
 • ใบสมัครขอต่ออายุบัตรนายหน้า
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรนายหน้าวินาศภัย (ยังไม่หมดอายุ)
 • หลักฐานการโอนเงินค่าอบรม
 • จองอบรมออนไลน์==>คลิกที่นี่