แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ศรีกรุงโบรคเกอร์

ข้อมูลส่วนตัว

สถานที่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อ และจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลธนาคาร

อาชีพ

 

 ชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์

บัตรอนุญาตนายหน้า

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง

เอกสารการสมัคร [ส่งให้เจ้าหน้าที่ผ่าน Line : 66867870922 หรือ Email : srikrung168@gmail.com]

1. บุคคลธรรมดา

 • 1.1 สำเนาบัตรประชาชน *
 • 1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 • 1.3 สำเนาบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)
 • 1.4 สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)
 • 1.5 ภ.พ.20 (สำหรับบุคคลจด VAT)

2. นิติบุคคล

 • 2.1 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ *
 • 2.2 ภ.พ.20 *
 • 2.3 หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน*
 • 2.4 สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ (ถ้ามี)
 • 2.5 สำเนาบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)
 • 2.6 สำเนาบัตรนายหน้า (ถ้ามี)

โอนเงินเข้าบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์


ติดปัญหาใดๆ กรุณาติดต่อที่ปรึกษา คุณปราโมทย์ สิริดิกิจ โทรศัพท์ 0939616151
ท่านจะได้รับรหัสสมาชิก เพื่อซื้อประกันภัยจาก 35 บริษัท หักส่วนลดได้ทันที หรือทำธุรกิจเต็มรูปแบบได้ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเอกสารครบ สามารถโหลดใบสมัครได้ที่นี่ : ดาวน์โหลดใบสมัคร