คำนวณส่วนลดสมาชิก

          ยอดนำส่งเข้าบริษัท

ประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ และ พ.ร.บ.

คำนวนผลประโยชน์สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ค่าเบี้ยประกัน (ภาคสมัครใจ)

0.00

ค่าเบี้ยประกันสุทธิ

0.00

ส่วนลด (%)

ส่วนลด (บาท)

0.00

ค่าเบี้ยประกัน (พ.ร.บ.)

0.00

ค่าเบี้ยประกันสุทธิ

0.00

ส่วนลด (%)

ส่วนลด (บาท)

0.00

คำนวนยอดชำระเข้าบริษัท

ส่วนลดรวม (บาท)

0.00

ค่าเบี้ยประกัน (ภาคสมัครใจ) ที่ต้องนำส่ง

0

ค่าเบี้ยประกัน (พ.ร.บ.) ที่ต้องนำส่ง

0

ยอดรวมที่ต้องชำระ (สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์)

0

ยอดรวมที่ต้องชำระ (บุคคลทั่วไป)

0.00