หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา โปรโมชั่น สมัครสมาชิก ติดต่อเรา

มีบัตรนายหน้าบวกคอมฯเพิ่ม

มีบัตรนายหน้าบวกคอมฯเพิ่ม

สิทธิพิเศษ!! สำหรับสมาชิกทุกท่านที่มีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย สนใจร่วมธุรกิจขายประกันภัยรถยนต์
ท่านจะได้ค่าคอมฯบวกเพิ่ม จากการขายส่วนตัวทุกกรมธรรม์ มีรายได้จากการแนะนำและค่าบริหารจากการสร้าง
ทีมงานท่านสามารถเปิดหน้าร้านสำนักงานประกันภัยนำ พ.ร.บ.รถยนต์ไปปริ๊นออนไลน์ที่สำนักงานของท่าน
สะดวกรวดเร็ว ท่านใดที่ยังไม่มีบัตรนายหน้าทางศรีกรุงโบรคเกอร์ จะอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมติว
สอบและจัดสถานที่สอบให้กับท่านต่อไป.

สิทธิพิเศษสมาชิกที่มีบัตรนายหน้าวินาศภัย
 - ขายประกันวินาศภัยได้ทุกชนิด
 - ได้ค่าคอมฯเพิ่มเมื่อมีบัตรนายหน้าวินาศภัย
 - ปริ๊น พ.ร.บ.รถยนต์ กรมธรรม์ ป.3 3+,2+ แบบออนไลน์ที่สำนักงานของท่านได้
 - มีรายได้แบบ Passive Income จากค่าแนะนำ+ค่าบริหารทีม
 - เปิดหน้าร้าน หรือสำนักงานเป็นของท่านเองได้
     สิทธิพิเศษสมาชิกที่มีบัตรนายหน้า

      ขายประกันวินาศภัยได้ทุกชนิดกว่า 35 บริษัทประกันภัยชั้นนำ
      ได้ค่าคอมฯเพิ่มเมื่อมีบัตรนายหน้าทุกกรมธรรม์
      ปริ๊น พ.ร.บ.รถยนต์ กรมธรรม์ ป.3 3+ 2+ 
         ออนไลน์ที่สำนักงานของท่านได้
      มีรายได้แบบ Passive Income จากค่าแนะ+ค่าบริหารทีม
      เปิดหน้าร้าน หรือสำนักงานเป็นของท่านเองได้

        หลักฐานการสมัครสอบบัตรนายหน้า
          1.สำเนาบัตรประชาชน
          2.สำเนาทะเบียนบ้าน
          3.กรอกใบคำขอสอบบัตรนายหน้า
          4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
          5.ค่าธรรมเนียมสมัคร 200 บาท

          เกณฑ์การสอบบัตรนายหน้า   

            ข้อสอบทั้งหมด 120 ข้อ ประกอบด้วย
           1.ข้อสอบจรรยาบรรณ 10 ข้อ ต้องผ่าน 70% หรือ 7 ข้อ
              ข้อละ
2 คะแนน หรือ 14 คะแนน
           2. หลักการประกันวินาศภัย+กฏหมาย 110 ข้อ ต้องผ่าน 60%
               หรือ 66 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน หรือ 132 คะแนน
           3. ต้องผ่านทั้ง1 และ 2 ในการสอบครั้งเดียวกัน จึงจะถือว่าสอบผ่าน

            แนวข้อสอบบัตรนายหน้า==>ดาวน์โหลดที่นี่


  

Tags : มีบัตรนายหน้าบวกคอมฯเพิ่ม , บัตรนายหน้าวินาศภัย

เว็บไซต์ จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ.ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก. (ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ) 
ที่อยู่บริษัทฯ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย เขตบองบอน กทม. 10150 
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ : 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com
 
  
view