หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา โปรโมชั่น สมัครสมาชิก ติดต่อเรา

โอกาสในการสร้างรายได้

โอกาสในการสร้างรายได้
ธุรกิจประกันภัยรถยนต์เป็น อีกธุรกิจหนึ่งที่ลงทุนไม่มาก ขอเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์ มีเครื่องพิมพ์ มีอินเตอร์เน็ต คุณก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ คุณลงทุนแค่นี้จริงๆ ที่เหลือเป็นความรู้และประสบการณ์ของคุณเพียวๆ ถ้าคุณขาดความรู้ คุณไม่มีทางสำเร็จได้ในธุรกิจนี้ แต่..ในทางกลับกัน ถ้าขยัน และลงทุนให้กับตัวเองจนมากพอ คุณจะสามารถแปลงสติปัญญาเป็นทุนมหาศาล สร้างกำไรได้อย่างมากมาย สร้างคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีได้

       ที่ นี่เราสอนคุณทำธุรกิจฟรี สอนให้คุณทำธุรกิจจับเสือมือเปล่า สอนให้คุณเป็นเสือนอนกิน ขอเพียงคุณมีความตั้งใจ ที่จะลงทุนกับตัวเองเท่านั้น
- See more at: http://www.plesrikrung.com/c3m5498#sthash.6J6GbG0R.dpuf

ธุรกิจประกันภัยรถยนต์เป็น อีกธุรกิจหนึ่งที่ลงทุนไม่มาก ขอเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์ มีเครื่องพิมพ์ มีอินเตอร์เน็ต คุณก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ คุณลงทุนแค่นี้จริงๆ ที่เหลือเป็นความรู้และประสบการณ์ของคุณเพียวๆ ถ้าคุณขาดความรู้ คุณไม่มีทางสำเร็จได้ในธุรกิจนี้ แต่..ในทางกลับกัน ถ้าขยัน และลงทุนให้กับตัวเองจนมากพอ คุณจะสามารถแปลงสติปัญญาเป็นทุนมหาศาล สร้างกำไรได้อย่างมากมาย สร้างคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีได้

       ที่ นี่เราสอนคุณทำธุรกิจฟรี สอนให้คุณทำธุรกิจจับเสือมือเปล่า สอนให้คุณเป็นเสือนอนกิน ขอเพียงคุณมีความตั้งใจ ที่จะลงทุนกับตัวเองเท่านั้น
- See more at: http://www.plesrikrung.com/c3m5498#sthash.6J6GbG0R.dpuf

สร้างรายได้จากธุรกิจประกันภัยได้อย่างไร?"หลาย คนมีความฝัน แต่หลายปีมาแล้วความฝันก็ยังไม่ใกล้ความเป็นจริงซักที แล้วคุณรู้หรือไม่? ความฝันกับการกระทำมันความสอดคล้องกัน คนส่วนใหญ่มักฝันเฝื่อง แต่..ไม่ลงมือทำจริงจัง ดังนั้น จึงมักล้มเหลว แต่มีอยู่คนกลุ่มหนึ่ง ลงมือทำจริงจัง เมื่อพบว่ามันไม่เป็นไปตามฝัน เขาจะหาวิธี และเปลี่ยนวิธีการทำงาน และคนประเภทหลังนี้ ส่วนมากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในงาน ถ้าคุณเป็นคนกลุ่มแรก ที่เป็นคนช่างคิด ช่างฝัน แต่ไม่ลงมือทำซักที ให้ปิดหน้านี้ แล้วกลับไปทำงานอย่างเดิมๆ ของคุณซะ" - See more at: http://www.plesrikrung.com/c3m5498#sthash.6J6GbG0R.dpuf
"หลาย คนมีความฝัน แต่หลายปีมาแล้วความฝันก็ยังไม่ใกล้ความเป็นจริงซักที แล้วคุณรู้หรือไม่? ความฝันกับการกระทำมันความสอดคล้องกัน คนส่วนใหญ่มักฝันเฝื่อง แต่..ไม่ลงมือทำจริงจัง ดังนั้น จึงมักล้มเหลว แต่มีอยู่คนกลุ่มหนึ่ง ลงมือทำจริงจัง เมื่อพบว่ามันไม่เป็นไปตามฝัน เขาจะหาวิธี และเปลี่ยนวิธีการทำงาน และคนประเภทหลังนี้ ส่วนมากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในงาน ถ้าคุณเป็นคนกลุ่มแรก ที่เป็นคนช่างคิด ช่างฝัน แต่ไม่ลงมือทำซักที ให้ปิดหน้านี้ แล้วกลับไปทำงานอย่างเดิมๆ ของคุณซะ" - See more at: http://www.plesrikrung.com/c3m5498#sthash.6J6GbG0R.dpuf
"หลาย คนมีความฝัน แต่หลายปีมาแล้วความฝันก็ยังไม่ใกล้ความเป็นจริงซักที แล้วคุณรู้หรือไม่? ความฝันกับการกระทำมันความสอดคล้องกัน คนส่วนใหญ่มักฝันเฝื่อง แต่..ไม่ลงมือทำจริงจัง ดังนั้น จึงมักล้มเหลว แต่มีอยู่คนกลุ่มหนึ่ง ลงมือทำจริงจัง เมื่อพบว่ามันไม่เป็นไปตามฝัน เขาจะหาวิธี และเปลี่ยนวิธีการทำงาน และคนประเภทหลังนี้ ส่วนมากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในงาน ถ้าคุณเป็นคนกลุ่มแรก ที่เป็นคนช่างคิด ช่างฝัน แต่ไม่ลงมือทำซักที ให้ปิดหน้านี้ แล้วกลับไปทำงานอย่างเดิมๆ ของคุณซะ" - See more at: http://www.plesrikrung.com/c3m5498#sthash.6J6GbG0R.dpuf

ธุรกิจประกันภัยรถยนต์เป็น อีกธุรกิจหนึ่งที่ลงทุนไม่มาก ขอเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์ มีเครื่องพิมพ์ มีอินเตอร์เน็ต คุณก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ คุณลงทุนแค่นี้จริงๆ ที่เหลือเป็นความรู้และประสบการณ์ของคุณเพียวๆ ถ้าคุณขาดความรู้ คุณไม่มีทางสำเร็จได้ในธุรกิจนี้ แต่..ในทางกลับกัน ถ้าขยัน และลงทุนให้กับตัวเองจนมากพอ คุณจะสามารถแปลงสติปัญญาเป็นทุนมหาศาล สร้างกำไรได้อย่างมากมาย สร้างคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีได้

       ที่ นี่เราสอนคุณทำธุรกิจฟรี สอนให้คุณทำธุรกิจจับเสือมือเปล่า สอนให้คุณเป็นเสือนอนกิน ขอเพียงคุณมีความตั้งใจ ที่จะลงทุนกับตัวเองเท่านั้น
- See more at: http://www.plesrikrung.com/c3m5498#sthash.6J6GbG0R.dpuf
"ธุรกิจประกันภัยรถยนต์เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ลงทุนไม่มากขอเพียงคุณมี
คอมพิวเตอร์มีเครื่องพิมพ์มีอินเตอร์เน็ต คุณก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้
คุณลงทุนแค่นี้จริงๆ ที่เหลือเป็นความรู้และประสบการณ์ของคุณเพียวๆ

ถ้าคุณขาดความรู้ คุณไม่มีทางสำเร็จได้ในธุรกิจนี้ แต่..ในทางกลับกัน
ถ้าขยัน และลงทุนให้กับตัวเองจนมากพอ คุณจะสามารถแปลงสติ
ปัญญาเป็นทุนมหาศาล สร้างกำไรได้อย่างมากมายสร้างคนธรรมดา
ให้กลายเป็นเศรษฐีได้"
ที่ นี่เราสอนคุณทำธุรกิจฟรี สอนให้คุณทำธุรกิจจับเสือมือเปล่า สอนให้คุณเป็นเสือนอนกิน ขอเพียงคุณมีความตั้งใจ ที่จะลงทุนกับตัวเองเท่านั้น - See more at: http://www.plesrikrung.com/c3m5498#sthash.6J6GbG0R.dpuf


ธุรกิจให้ความรู้แก่คนที่อยากมีรายได้ จากการประกันภัยรถยนต์ เป็นอีกธุรกิจ
หนึ่งที่น่าสนใจ ถือเป็น Infopreneur อีกรูปแบบหนึ่ง ไม่แพ้การขายความรู้
เรื่องอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสามารถถ่ายทอดความรู้ในการทำธุรกิจ
ประกันภัยรถยนต์ให้กับผู้อื่นได้ คุณจะได้ค่าสอน 3-7% จากผลงานของ

คนที่คุณแนะนำหรือสอน มองให้ดีไม่ใช่งานขาย แต่เป็นธุรกิจที่ช่วยให้ผู้
คนมีรายได้จากการขาย ถ้าคุณมีทีมงาน 10 คน ทุกคนสามารถขายได้
100,000 บาท ในเดือนนั้นคุณจะมียอดขายรวม 1,000,000 บาท คุณ
จะมีรายได้ Passive Income ขั้นต่ำ 30,000 บาท เป็นตัน.ธุรกิจให้ความรู้แก่คนที่อยากมีรายได้ จากการประกันภัยรถยนต์ เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจ ถือเป็น Infopreneur อีกรูปแบบหนึ่ง ไม่แพ้การขายความรู้เรื่องอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสามารถถ่ายทอดความรู้ในการทำธุรกิจประกันภัยรถยนต์ให้กับผู้อื่นได้ คุณจะได้ค่าสอน 3-7% จากผลงานของคนที่คุณแนะนำหรือสอน มองให้ดีไม่ใช่งานขาย แต่เป็นธุรกิจที่ช่วยให้ผู้คนมีรายได้จากการขาย ถ้าคุณมีทีมงาน 10 คน ทุกคนสามารถขายได้ 100,000 บาท ในเดือนนั้นคุณจะมียอดขายรวม 1,000,000 บาท คุณจะมีรายได้ Passive Income ขั้นต่ำ 30,000 บาท เป็นตัน - See more at: http://www.plesrikrung.com/c3m738#sthash.qPtF7VPK.dpuf

1.อาชีพไหนก็ทำธุรกิจประกันภัยได้
 
ทุกอาชีพทุกงานเกี่ยวข้องกับรถยนต์แทบทั้งสิ้น เช่น รับราชการ ทำธุรกิจส่วนตัว
  พนักงานบริษัท เนื่องจากต้องใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทาง ขนส่งสินค้า
  รถยนต์นับว่าเป็นปัจจัยที่5 ประกันภัยรถยนต์ถือเป็นสิ่งที่คู่กับรถยนต์เสมอมาแนะนำ
  ง่าย ผลตอบรับดีจากกลุ่มเพื่อนๆ เพราะรถยนต์ทุกคนต้องทำ พ.ร.บ.ประกันภัย

2.ลูกค้าอยู่รอบตัวเรา
 
จะไปที่ไหนก็มีรถยนต์จอดอยู่ในสถานที่ต่างๆมากมายเพียงแต่เขายังไม่ทราบข่าว
  สารเกี่ยวกับศรีกรุงโบรคเกอร์ที่มีโครงการดีๆ เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกท่าน ที่เข้า
  ไปเชิญหรืออธิบายช่วยให้เขาประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้จาก พ.ร.บ.หรือประกัน
  ภัยรถยนต์ที่ต่ออยู่ทุกปี หรือนำมาทำเป็นธุรกิจที่มั่นคง

3.เราจะเริ่มธุรกิจอย่างไร
  เมื่อเรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจ เริ่มจากตัวเราศึกษาหาข้อมูลปัจจุบันมีแหล่งเรียน
  รู้หลายช่องทาง ทดลองซื้อประกันรถยนต์ของ
เราเองเพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงาน
  เข้ารับการอบรมความรู้เบี้องต้น หลักสูตรส่วนใหญ่จัดในวันเสาร์อาทิตย์ เมื่อมีความ
  รู้ให้เริ่ม
แนะนำคนใกล้ต้วก่อน เช่น เพื่อนสนิท ญาติ ทำต่อเนื่องความสำเร็จและ
  ประสบการณ์จะค่อยๆสะสม จนเป็นมืออาชีพในที่สุดครับ.          


อยากรวยไว ไปเร็ว ต้องขายผ่านระบบออนไลน์!

นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา E-Commerce ในประเทศไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด
ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ E-Commerce
เติบโตอย่างมากคือ เทคโนโลยี 3G และมือถือ
สมารท์โฟนราคาถูก ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้คนไทยเกือบทุกระดับเริ่มเข้าสู่
อิน
เทอร์เน็ตได้ ปัจจุบันพบว่าสินค้าแทบทุกชนิดสามารถหาซื้อได้ผ่านออนไลน์แต่อย่าง

ไรก็ตามการขายสินค้า Online ก็เหมือน
ขาย Offline คือสินค้าต้องดี บริการลูกค้าต้อง
เยี่ยม ส่งมอบสินค้า หรือการจัดส่งต้องเร็ว ดังนั้น ถ้าคุณสามารถหาสินค้าที่ดี
สามารถ
แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ และสามารถจัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็ว ในราคาถูกกว่าคู่แข่ง
คุณก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ได้

หลากหลาย ความรู้สึก ของสมาชิก ที่ตัดสินใจร่วมธุรกิจกับเรา

Tags : ขายประกันภัยรถยนต์ , ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์

เว็บไซต์ จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ.ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก. (ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ) 
ที่อยู่บริษัทฯ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย เขตบองบอน กทม. 10150 
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ : 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com
 
  
view