หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา โปรโมชั่น สมัครสมาชิก ติดต่อเรา

จุดเด่นของศรีกรุงโบรคเกอร์

จุดเด่นของศรีกรุงโบรคเกอร์
จุดเด่นของศรีกรุงโบรคเกอร์ 5 ประการ

  เป็นระบบจัดการด้านประกันภัยและรองรับการเจริญเติบโตของสมาชิกมีชื่อเต็มว่า
  " Srikrung Broker Management System for Agent " 
ศรีกรุงโบรคเกอร์ได้นำ
  เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ประกอบไปด้วย การออกพ.ร.บ.
  รถยนต์,การเช็คเบี้ยประกัน,แจ้งงานประกันภัย
ระบบรายงานต่างๆ ช่วยสนับสนุน
  การขยายตัวของสมาชิกทั่วประเทศ


   
รองรับการขยายงานของสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดทุกภูมิภาค ให้บริการด้านให้คำปรึกษา
   การจัดอบรมให้ความรู้ การเช็คเบี้ยแจ้งงานประกันภัย เชื่อมโยงกันด้วยระบบออนไลน์
   SBMS มีประสิทธิภาพควบคุมด้วยระบบ Real Time เป้าหมายของศรีกรุงโบรคเกอร์มี
   สาขาครบทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย


 
 ศรีกรุงโบรคเกอร์ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่างๆอย่างเป็นระบบ
   ให้กับสมาชิก ความรู้เกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ และการนำเสนอแผนธุรกิจ โดยจัดทำ
   หลักสูตร First Step สำหรับตัวแทนใหม่ และหลักสูตร Nex Step สำหรับตัวแทนมืออาชีพ
   เปิดอบรมให้กับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ อย่างต่อเนื่องทุกสาขาทั่วประเทศ


   
ศรีกรุงโบรคเกอร์ต่างจากโบรคเกอร์ทั่วไป มีแผนธุรกิจที่สมาชิกสามารถมีรายได้
   หลายช่องทาง ไม่เฉพาะงานขายอย่างเดียว เช่นรายได้จากการแนะนำ
ผู้ที่สนใจ
   เข้าร่วมธุรกิจที่เรียกว่าการสร้างทีมงาน หรือรายได้จากค่าบริหารทีม เหมาะสำหรับ
   สมาชิกที่ขายไม่เก่ง แต่แนะนำเก่งก็สามารถเจริญเติบโต
ในธุรกิจมีรายได้หลักแสน
   ได้เช่นกัน

   


   
เป็นจุดเด่นของศรีกรุงโบรคเกอร์ และเป็นทางเลือกในการเสนองานขายให้กับลูกค้า
   ที่ไม่มีบัตรเคดิตและกำลังซื้อน้อย แต่อยากซื้อประกันไว้ คุ้มครองรถยนต์
ศรีกรุง
   โบรคเกอร์มีระบบชำระเงินแบบ payment และดูแลลูกค้าเงินผ่อนอย่างเป็นระบบ

   และมีประสิทธิภาพ รถเกิดเหตุระหว่างผ่อนชำระสามารถแจ้งเคลม
ได้โดยไม่ต้อง
   ชำระเบี้ยส่วนที่เหลือ มีบริการให้คำปรึกษา กรณีไม่ได้รับความสะดวกจากบริษัท
   ประกันภัย เช่น การแจ้งเหตุ การนำรถเข้าซ่อม

  หลากหลาย ความรู้สึก ของสมาชิก ที่ตัดสินใจร่วมธุรกิจกับเรา


Tags :

เว็บไซต์ จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ.ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก. (ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ) 
ที่อยู่บริษัทฯ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย เขตบองบอน กทม. 10150 
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ : 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com
 
  
view