หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา โปรโมชั่น สมัครสมาชิก ติดต่อเรา

        มีบัตรนายหน้าบวกคอมฯเพิ่มทุกกรมธรรม์

        สิทธิพิเศษ! สำหรับสมาชิกทุกท่านที่มีบัตรนายหน้า ท่านจะได้ค่าคอมฯเพิ่มทุกกรมธรรม์ มีรายได้จากการแนะนำและค่าบริหาร จากการสร้างทีมงาน ท่านสามารถเปิดหน้าร้านสำนักงานประกันภัย นำ พ.ร.บ.รถยนต์ไปปริ๊นออนไลน์ที่สำนักงานของท่าน สะดวก รวดเร็ว ท่านใดยังไม่มีบัตรนายหน้าทางศรีกรุงโบรคเกอร์ จะอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมติวสอบ และจัดสถานที่สอบเพื่อขอมีบัตรนายหน้าให้กับท่าน

        

          หลักฐานการสมัครสอบบัตรนายหน้า
             1.สำเนาบัตรประชาชน
          2.สำเนาทะเบียนบ้าน
          3.กรอกใบคำขอสอบบัตรนายหน้า
          4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
          5.ค่าธรรมเนียมสมัคร 200 บาท

          เกณฑ์การสอบบัตรนายหน้า  

            ข้อสอบทั้งหมด 120 ข้อ ประกอบด้วย
           1.ข้อสอบจรรยาบรรณ 10 ข้อ ต้องผ่าน 70% หรือ 7 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน หรือ 14 คะแนน
           2. หลักการประกันวินาศภัย+กฏหมาย 110 ข้อ ต้องผ่าน 60% หรือ 66 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน หรือ 132 คะแนน
           3. ต้องผ่านทั้ง1 และ 2 ในการสอบครั้งเดียวกัน จึงจะถือว่าสอบผ่าน

            แนวข้อสอบบัตรนายหน้า==>ดาวน์โหลดที่นี่

           

          

เว็บไซต์ จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ.ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก. (ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ) 
ที่อยู่บริษัทฯ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย เขตบองบอน กทม. 10150 
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ : 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com
 
  
view